top of page
螢幕擷取畫面 2024-02-29 095051.png

破銅爛鐵 西門店 CORE

滿典參與破銅爛鐵西門店-CORE 銀飾店裝潢紀錄

項目包含: 平面配置、3D設計建模示意放樣、圓栱展櫃、造型中島、收銀櫃檯、櫥窗展示櫃、架高木地板、門頭文化石、招牌規劃、鐵捲門、天花板噴塗

圖片133.png
KA101841.jpg
圖片1.png
KA101843.jpg
KA101847.jpg
KA101849.jpg
KA101847.jpg
KA101849.jpg
bottom of page