top of page
v_33058.jfif

​HITACHI 日立家電

我們對日立阿奇立克台灣家電服務過的項目有: 商場展櫃設計與製作、專售店或技術中心的店舖裝潢裝修...等。

螢幕擷取畫面 2023-06-02 120840.jpg
螢幕擷取畫面 2023-06-02 120821.jpg
螢幕擷取畫面 2023-06-02 121127.jpg
螢幕擷取畫面 2023-06-02 120912.jpg
螢幕擷取畫面 2023-06-02 121035.jpg
螢幕擷取畫面 2023-06-02 120934.jpg
bottom of page